Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Adaptează-te prin calificare!

* proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 şi are un buget de aproape 1,97 milioane lei *

Acesta este îndemnul lansat de Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie către salariaţii brăileni şi, în acelaşi timp, numele unui proiect cofinanţat din Fondul Social European, lansat vineri în parteneriat de filiala Brăila şi Vrancea a fundaţiei. Proiectul îşi propune, în primul rând, creşterea competenţelor profesionale pentru 220 angajaţi (dintre care minim 50 femei) din ambele judeţe, prin calificare sau recalificare în 11 meserii şi certificarea competenţelor dobândite. Pentru judeţul nostru, cursurile ce urmează a fi organizate sunt pentru calificare în meseriile de lucrător în comerţ, bucătar, ospătar, vânzător în unităţi de alimentaţie publică, confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, zidar/pietrar/tencuitor şi lucrător finisor pentru construcţii. Pentru judeţul Vrancea vor fi organizate cursuri pentru meseriile de cameristă, lucrător în prelucrare peşte, carne, lapte, conserve, carmangier, tranşator, măcelar şi bucătar. În total, 100 de persoane ar urma să fie certificate la finalul cursurilor ce vor fi organizate la Brăila şi alte 120 de persoane în judeţul Vrancea. Aşa cum a explicat Victoria Cireaşă, şeful Şcolii Române de Afaceri filiala Brăila şi în acelaşi timp managerul proiectului în discuţie, meseriile au fost alese în urma efectuării unui studiu în ce priveşte cerinţele actuale ale pieţei muncii din cele două judeţe.
De precizat că bugetul întregului proiect se ridică la aproape 1,97 milioane de lei, din care 1,86 milioane reprezintă cofinanţarea din Fondul Social European.
Categorie articol: 

Comentarii