Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Adăpost pescăresc construit cu bani europeni la Brăila, pe faleza Dunării

• acesta ar urma să ocupe o parte din actuala bază sportivă situată la capătul Vadului Spitalului, în zona Bazei Nautice • adăpostul va putea găzdui 4 pescari şi până la 30 de ambarcaţiuni • Primăria a primit acceptul consilierilor municipali pentru a solicita un împrumut nerambursabil de 2,59 milioane de lei de la UE, în vederea construirii acestui obiectiv

 

Primăria Brăila intenţionează să construiască, pe bani europeni, un adăpost pescăresc, pe faleza Dunării, în zona Bazei Nautice de la capătul Vadului Spitalului. Concret, viitoarea clădire va ocupa o parte dintr-o veche bază sportivă care zace abandonată de foarte mulţi ani. Terenul alocat noului obiectiv are suprafaţa totală de 1.815 metri pătraţi, iar suprafaţa construită va fi de 549,10 metri pătraţi. Concret, acesta ar urma să asigure patru locuri de odihnă pentru pescarii care desfăşoară activităţi autorizate de pescuit comercial pe Dunăre, dar şi un spaţiu unde să poată fi depozitate 15 ambarcaţiuni într-o incintă acoperită şi 15 pe o platformă exterioară. În cadrul adăpostului va exista şi un atelier dedicat reparării ambarcaţiunilor, dar şi o ladă frigorifică unde să poată fi depozitat temporar, în condiţii proprice, peştele capturat. 

În ultima şedinţă a Consiliului Local Municipal, Primăria a supus la vot proiectul intitulat “Măsuri privind îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”, precum şi studiul de fezabilitate şi devizul general aferent, documente întocmite de firma brăileană “Tender Consulting” SRL. Proiectul a întrunit numărul de voturi necesar, astfel că municipalitatea are acum undă verde pentru a solicita de la Uniunea Europeană o finanţare nerambursabilă în valoare de 2,59 milioane de lei, cu TVA.

Potrivit expunerii de motive, proiectul se corelează cu măsurile politicii comune de pescuit şi contribuie activ la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, urmărind dezvoltarea sectorului pescăresc prin instituirea de măsuri privind îmbunătăţirea siguranţei pescarilor din regiune, respectiv construirea şi dotarea unui adăpost pescăresc, astfel încât să se creeze posibilitatea dezvoltării unui mediu favorabil pescarilor care practică pescuitul comercial pe Dunăre, în zona municipiului Brăila şi a localităţilor învecinate Vădeni, Chiscani, Gropeni Tichileşti, pe sectoarele de Dunăre nr. 2A şi 2B, cu delimitare km 155 (confluenţa râului Siret) - km 169 şi respectiv cu delimitare km 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni).

“Actualmente, inexistenţa unui adăpost pescăresc impactează negativ asupra sectorului de pescuit şi acvacultură, conducând la o creştere semnificativă a distanţei parcurse de către pescari între locurile de pescuit, de odihnă, de adăpost şi de reparaţii pentru bărci şi uneltele de pescuit şi implicit şi la scăderea intensităţii activităţii acestora. Condiţiile dificile de desfăşurare a activităţii de pescuit se răsfrâng asupra situaţiei financiare a pescarilor respectivi, afectează familiile şi comunităţile din care aceştia fac parte, ceea ce conduce la scăderea numărului de pescari comerciali activi şi implicit la scăderea nivelului de trai pentru comunităţile de pescari”, apreciază cei care au întocmit expunerea de motive. 

Potrivit iniţiatorilor, pescuitul contribuie, în prezent, într-o măsură mult mai mică, comparativ cu anii anteriori, la crearea de locuri de muncă şi la dezvoltarea economică a zonei, datorită declinului înregistrat în acest sector, declin generat şi de condiţiile precare în care pescarii comerciali îşi desfăşoară activitatea.

Zonele reprezentative ale judeţului Brăila pentru sectorul de pescuit comercial, astăzi mici comunităţi pescăreşti, sunt: cartierele Brăiliţa, Pisc, Comorofca din municipiu şi comunele Chiscani, Gropeni, Stăncuţa, Berteştii de Jos, Măraşu şi Frecăţei.

“Proiectul propune implementarea de măsuri care vor conduce, pe de o parte, la îmbunătăţirea siguranţei pescarilor şi ambarcaţiunilor acestora (viitorul adăpost ce va fi construit va putea asigura o capacitate de cazare permanentă pentru 4 pecari şi depozitarea a circa 30 ambarcaţiuni de pescuit - 15 în adăpost şi încă 15 pe platforma exterioară aferentă adăpostului, inclusiv posibilitatea de reparare a ambarcaţiunilor) astfel încât să se creeze posibilitatea dezvoltării unui mediu favorabil desfăşurării activităţilor de pescuit comercial în zona municipiului şi localităţilor limitrofe, iar pe de altă parte va genera şi menţine un număr total de 6 locuri de muncă (1 loc de muncă nou creat pentru administrarea viitorului adăpost, precum şi 5 locuri de muncă menţinute aferente celor 5 persoane care formează echipa de proiect), măsuri care vor avea drept consecinţă creşterea gradului de coeziune şi incluziune socială din zonă”, se mai precizează în raportul dezbătut în CLM.

Amenajarea adăpostului pescăresc propus va presupune: spaţiu destinat depozitării ambarcaţiunilor pescăreşti deţinute de pescarii comerciali care activează în zona de implementare a proiectului (circa 15 ambarcaţiuni pescăreşti), atelier reparaţii ambarcaţiuni pescuit, depozit capturi, cameră de odihnă pentru  pescarii comerciali cu o capacitate de 4 paturi, un birou pentru personalul administrativ, o sală de şedinţe cu capacitatea de circa 30 de persoane, grupuri sanitare, şi duşuri, grupul tehnic/camera centralei.

Viceprimarul Doiniţa Ciocan ne-a declarat că, după obţinerea finanţării nerambursabile, Primăria va demara în cel mai scurt timp procedurile aferente construirii adăpostului, astfel încât acesta să poată fi finalizat în actualul exerciţiu financiar european 2014 - 2020, a cărei perioadă de implementare poate fi prelungită până cel târziu în anul 2023. Odată construit, adăpostul va fi administrat, cel puţin în primii 5 ani de funcţionare, de Primăria Brăila. În această perioadă, pescarii vor putea folosi gratuit facilităţile oferite.

 
Categorie articol: 

Comentarii