Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Activităţile realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, scutite de impozit pe venit

Veniturile din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit, începând cu 1 februarie 2015, a transmis zilele acestea Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). "Având în vedere că modificarea legislativă a fost aprobată după începerea perioadei de emitere a deciziilor de plăţi anticipate pentru impozitul pe venit aferent anului 2015, pot exista situaţii în care unii contribuabili, care beneficiază de această scutire, să primească decizii de impunere, cu sume de plată", se arată în comunicatul Fiscului. În aceste cazuri, pe măsura obţinerii, de la autorităţile publice competente (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială) a informaţiilor referitoare la persoanele care beneficiază de scutire, potrivit legii, organul fiscal competent, care a emis şi comunicat decizia de impunere prin care au fost stabilite plăţi anticipate în contul impozitului pe venit, va corecta din oficiu actul emis.
De asemenea, în vederea aplicării tratamentului fiscal prevăzut de lege, corectarea deciziei de impunere se poate efectua şi la cererea persoanei, depusă la organul fiscal competent, la care se anexează documente prin care se atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat.

 
Categorie articol: 

Comentarii