Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

90 de petiţii au fost depuse anul trecut la Consiliul Judeţean Brăila

• cele mai multe reclamaţii venite din partea brăilenilor au făcut referire la abateri din partea instituţiilor aflate sub autoritatea CJ

 

Şi anul trecut zeci de brăileni s-au adresat Consiliului Judeţean pentru a găsi rezolvare la problemele ce îi apasă. În prima şedinţă de CJ din acest an, instituţia şi-a prezentat raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pe anul 2018, în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018, la Consiliul Judeţean Brăila fiind înregistrate un număr de 90 de astfel de reclamaţii. Din totalul acestora, 62 au fost depuse de persoane fizice şi 28 de persoane juridice, 74 fiind adresate direct, iar 16 fiind adresate prin intermediul altor instituţii.

Cele mai multe dintre acestea (22 petiţii) au făcut referire la sesizări sau abateri din partea instituţiilor/angajaţilor aflate sub autoritatea CJ Brăila, în timp ce în alte 13 petiţii s-au reclamat aspecte legate de funcţionarea unor instituţii. Drumurile judeţene/comunale se află pe locul 3 în topul problemelor sesizate de brăileni, 13 petiţii fiind depuse în acest sens. S-au înregistrat şi 6 petiţii în care se reclama problemele privind persoanele cu handicap, copii cu CES şi asistenţi maternali, precum şi 4 petiţii privind probleme legate de Legea fondului funciar/retrocedare teren. De asemenea, au fost şi două petiţii privind alimentarea cu apă, canalizare şi iluminat stradal. Din totalul petiţiilor, 41 au fost rezolvate direct, 32 prin solicitarea de informaţii de la alte instituţii, 11 petiţii a fost înaintate altor autorităţi, iar alte 6 au fost clasate.

“Petiţiile eronat îndreptate către Consiliul Judeţean Brăila au fost înregistrate, după care au fost direcţionate către organele competente spre soluţionare, petentul fiind înştiinţat despre acest lucru. Şase petiţii au fost clasate pe bază de referat, deoarece trei petenţi au trimis petiţii cu acelaşi conţinut, două au fost lipsite de continut, iar în una nu se specificau numele, prenumele şi adresa petiţionarului”, se precizează în raport.

Potrivit Constituţiei, cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate în numele semnatarilor, iar autorităţile publice au obligaţia să răspundă în termenele şi condiţiile stabilite potrivit legii. Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice.

“Buna colaborare de la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila, precum şi cea cu instituţiile publice judeţene, a permis găsirea soluţiilor de rezolvare a problemelor care au făcut obiectul petiţiilor, pe parcursul anului precedent. Concluzia generală, referitoare la activitatea de soluţionare a petiţiilor în anul 2018 este că aceasta s-a încadrat strict în normele legale în materie şi a asigurat cetăţenilor accesul liber şi direct la un drept fundamental şi rezolvarea problemelor acestora în măsura permisă de legislaţia în vigoare”, se arată în raport.
Categorie articol: 

Comentarii