Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

860.000 euro pentru împădurirea suprafeţelor degradate

Consiliul Judeţean a lansat procedura de achiziţie publică în vederea reconstrucţiei ecologice prin împădurirea a aproape 217 hectare de terenuri degradate, situate pe raza a 5 comune din judeţ. Anunţul publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) prevede organizarea unei licitaţii deschise cu unic criteriu de atribuire "preţul cel mai scăzut". Valoarea estimată a contractului este de 3,65 milioane lei, echivalentul a 860.000 euro, de unde rezultă că, raportat la suprafaţa totală ce urmează a fi împădurită, preţul mediu este de circa 4.000 euro/ha. Contractul este împărţit pe 5 loturi (Lot1 comuna Bărăganu - 19,05 ha; Lot 2 comuna Unirea - 66,23 ha; Lot 3 comuna Zăvoaia - 25,60 ha; Lot 4 comuna Surdila Găiseanca - 18,85 ha; Lot 5 comuna Măxineni - 87,09 ha), durata acestuia fiind de maxim 60 de luni de la data atribuirii.
Ofertanţilor li se cere constituirea unei garanţii de participare de 6.000 lei pentru Lotul 1, de 20.000 pentru al doilea, 8.000 pentru al treilea, 6.000 pentru al patrulea şi, în fine, de 20.000 pentru ultimul lot. De asemenea, trebuie constituită şi o garanţie de bună execuţie de 10% din valoarea fără TVA a fiecărui lot în parte.
Pentru comuna Bărăganu, la suprafaţa de 19,05 ha preţul estimat este de 330.605 lei, pentru comuna Unirea, la suprafaţa de 66,23 ha valoarea estimată este de 1,21 milioane lei, pentru Zăvoaia, valoarea este de 442.331 lei, în timp ce pentru comuna Surdila Găiseanca preţul de pornire a licitaţiei este de 369.496 lei, iar la Măxineni de aproape 1,3 milioane lei. Finanţarea acestui proiect este asigurată de Administraţia Fondului de Mediu, bugetele celor 5 comune beneficiare şi bugetul CJ Brăila. De precizat că 4 dintre comune au primari PSD, iar a cincea, Unirea, are primar PDL.
Termenul limită pentru pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare expiră pe 19 august, ora 10.00, iar două ore mai târziu se deschid plicurile cu oferte.
Categorie articol: 

Comentarii