Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

84 milioane de lei din executări silite

Finanţele locale au ţinut sub tir continuu contribuabilii brăileni care nu-şi plătesc la termen obligaţiile fiscale. De exemplu, pe parcursul anului trecut, instituţia a trimis datornicilor nu mai puţin de 50.532 de titluri executorii, din care 32.492 pentru persoane juridice şi restul pentru persoane fizice. Mai departe, din executări silite instituţia a strâns puţin peste 84 milioane de lei, din care 79,84 milioane lei de la persoane juridice şi 4,17 milioane de la contribuabili persoane fizice. "Pe tipuri de măsuri de executare silită, 49,33 milioane lei au venit din somaţii trimise contribuabililor cu restanţe, 32,17 milioane lei din popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare, 2,14 milioane din popriri pe venituri la terţi, 0,27 milioane lei din valorificarea sechestrelor pe bunurile mobile ale datornicilor şi, în fine, 87.902 lei din valorificări de sechestre pe bunuri imobile. De altfel, pe tot parcursul anului trecut au fost organizate nu mai puţin de 63 de licitaţii pentru astfel de valorificări de bunuri mobile şi imobile", ne-a declarat Ilie Decă, şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila. Întrebat care au fost măsurile aplicate în cazul contribuabililor restanţieri aflaţi în dificultate financiară, sursa citată a explicat că pentru aproape 500 de firme s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei, Fiscul brăilean înscriindu-se la masa credală cu sume totalizând puţin peste 93,5 milioane de lei.
Raportul pe 2013 al AJFP Brăila arată că în perioada analizată, instituţia a colectat şi virat la bugetul de stat general consolidat suma de 779,4 milioane lei, din care 277,1 milioane impozit pe profit, impozit pe venit, TVA şi accize, 138,8 milioane la Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, 353,2 milioane la Bugetul Fondului Asigurărilor Sociale de stat şi 10,1 milioane la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj. "S-a acţionat cu precădere asupra realizării nivelului programat al veniturilor bugetare, reducerea arieratelor, creşterea gradului de conformare voluntară la plata şi depunerea declaraţiilor fiscale, eficientizarea şi creşterea activităţii de executare silită", a punctat Ilie Decă. De precizat că sumele colectate şi virate la bugetul consolidat au depăşit cu 3,42% (în sumă reală înseamnă aproape 26 milioane de lei) planificarea trasată instituţiei brăilene de către ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală), procent ce poziţionează şi în 2013 Brăila pe primele locuri în topul judeţelor care au depăşit programul de încasări.

 
Categorie articol: 

Comentarii