Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

700.000 RON pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rindul femeilor manager din sectorul IMM

Agentia Nationala pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (ANIMMC)a aprobat procedura de implementare a Programului national multianual, pe perioada 2005-2008, pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rindul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii .
Obiectivul Programului consta în dezvoltarea culturii antreprenoriale în rindul femeilor manager din sectorul IMM si consta în promovarea unui sistem informativ care sa faciliteze mobilitatea femeilor pe piata fortei de munca si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora.
Programul se va derula în 4 etape, dar doua dintre acestea sint de interes pentru participante. Etapa I - organizarea campaniei de informare, denumita "Zilele femeilor antreprenor", se deruleaza în cadrul Retelei Centrelor EURO Info, din Galati, Constanta, Iasi, Brasov, Rimnicu-Vilcea, Timisoara si Baia Mare, în perioada 25 august - 5 octombrie 2005. Caravana zilelor de informare va furniza si detalii referitoare la locatiile cursurilor si modalitatea de înscriere (prin posta ori direct la sediul ANIMMC).
Evenimentul se va derula pe parcursul zilei urmatoare datei limita de înscriere pentru fiecare locatie a Centrelor Euro Info. Pentru Galati, unde pot participa si femeile manager din Braila, termenul limita de înscriere în cadrul acestei etape este 20 septembrie 2005.
Inscrierea participantelor la aceste seminarii se face la adresa de
e-mail: mihaela.cristea@mimmc.ro, prin posta ori direct la sediul ANIMMC, mentionind clar locatia aleasa.
Pentru etapa II , referitoare la organizarea si desfasurarea cursurilor de pregatire antreprenoriala, fiecare potential beneficiar trebuie sa completeze integral formularul de înscriere, însotit de o copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a solicitantului si o copie de pe ultima diploma de studii.
Bugetul alocat Programului, pentru anul bugetar 2005 este de 700.000 RON. Beneficiarii eligibili sint femeile care au cetatenie romana si care îndeplinesc, la data depunerii formularelor de înscriere, urmatoarele criterii de eligibilitate: au virsta peste 18 ani, sint absolvente a minim 8 clase, s-au înscris în program pe baza Formularului de înscriere ce va fi disponibil pe site-ul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, www.animmc.ro.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii