Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

50 milioane euro pentru împădurirea terenurilor agricole

* la precedentele sesiuni niciun brăilean n-a depus proiecte

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a lansat din această lună a treia sesiune de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 221 - "Prima împădurire a terenurilor agricole".
"Fondurile nerambursabile disponibile pentru finanţarea primei împăduriri a terenurilor agricole vor fi de 50 milioane euro. Din această sumă, 20% reprezintă contribuţia Guvernului României de la bugetul de stat, iar 80% contribuţia Uniunii Europene", se arată într-un comunicat al agenţiei. Proiectele vor putea fi depuse la Oficiile Judeţene ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) ultima zi a sesiunii fiind 30 septembrie 2011, ora 12.00.
Obiectivul specific al finanţării nerambursabile este creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia.
Solicitanţii fondurilor nerambursabile pot fi persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol. Suprafaţa agricolă propusă pentru împădurire trebuie să fie de minim 0,5 hectare. Prima condiţie pe care trebuie să o respecte solicitantul este să facă dovada deţinerii terenului agricol eligibil pentru împădurire. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în ultimii doi ani calendaristici.
Prin această măsură se pot acorda trei tipuri de plăţi: o primă pentru lucrările de înfiinţare, o primă anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de cinci ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei forestiere şi o primă compensatorie fixă anuală pe hectar, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pe o perioadă de 15 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei.
De precizat că în precedentele sesiuni ale Măsurii 221, la Brăila nu a fost depus niciun proiect. Asta în contextul în care judeţul nostru se numără în rândul celor care au şi vor avea mari probleme cu fenomenul deşertificării.
Categorie articol: 

Comentarii