Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

27 şi 28 februarie, cele mai importante termene fiscale din lună

• ANAF îi încurajează pe contribuabili să depună în format electronic declaraţiile fiscale pentru a evita aglomeraţia de la ghişee

 

Fiscul local avertizează că luni, 27 februarie, şi marţi, 28 februarie, sunt două termene importante din calendarul fiscal al lunii până la care contribuabilii locali trebuie să depună o serie de formulare şi să facă plăţi. În acest context, dată fiind experienţa de până acum, este foarte posibil ca ghişeele instituţiei să fie aglomerate în acele două zile, tocmai pentru că sunt mulţi cei care doresc să depună formularele în format printat pe coli de hârtie, în loc să le depună în format electronic, aşa cum instituţia îi încurajează să facă.

Iată şi lista declaraţiilor fiscale aferente celor două termene.

Luni, 27 februarie, este termenul până la care trebuie depuse următoarele formulare:

Formular 010 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică;

Formular 100 - Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;

Formular 101 - Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent;

Formular 112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2017;

Formular 224 - Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2017;

Formular 300 - Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie;

Formular 301 - Decontul special de taxă pe valoarea adăugată;

Formular 306 - Cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent;

Formular 307 - Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea TVA;

Formular 311 - Declaraţie privind T.V.A. colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316, alin.(11) lit.a)-e) şi lit.g) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

Formular 390 VIES - Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna ianuarie 2017;

Formular 097 - Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare

Tot până pe 27 februarie trebuie făcută şi plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă, precum şi a obligaţiilor fiscale cu termen de declarare şi de plată în acea zi, aşa cum sunt evidenţiate în declaraţiile fiscale depuse de contribuabili. De asemenea, are scadenţă şi plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc.

Ultimul termen al lunii în curs expiră marţi, 28 februarie, când trebuie depuse următoarele formulare:

- Formular 394 - Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul,etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015);

- Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe;

- Formular 205 - Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent;

- Formular 400 - Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate pentru plăţile făcute în anul precedent;

- Formular 402 - Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau assimilate salariilor, inclusive remuneraţiile administratorilor şi ale altor personae asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale UE, realizate în România pentru anul precedent;

- Formular 403 - Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale UE pe teritoriul României pentru anul precedent;

- Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;

- Formular 207 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi.
Categorie articol: 

Comentarii