Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

17 mai, data limită de depunere a declaraţiei anuale de venit

Au obligaţia completării şi depunerii acestui formular contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni cu valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni). Spre deosebire de anii anteriori, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu a mai trimis prin poştă formularele declaraţiei privind veniturile realizate şi ghidul de completare. Astfel, contribuabilii au la dispoziţie două variante de a obţine formularele: fie pe adresa de web a ANAF, fie direct de la Administraţia Financiară în raza căreia îşi au domiciliul. În cazul persoanelor din municipiul Brăila este vorba despre Administraţia Finanţelor Publice, strada Braşoveni nr.36, Compartimentul Asistenţă Contribuabili, iar pentru persoanele din judeţ administraţiile Finanţelor publice ale oraşelor Ianca, Făurei, Însurăţei, precum şi de la administraţiile financiare ale comunelor Viziru, Dudeşti şi Movila Miresii. Tot de la administraţiile financiare contribuabilii pot obţine şi lămuriri cu privire la declaraţiile anuale de venit.

Declaraţia se poate depune direct la registratura organului fiscal, la oficiul poştal prin scrisoare recomandată sau on-line pe Portalul ANAF - Declaraţii electronice/Persoane fizice/Informaţii depunere declaraţii. Pentru depunerea on-line a declaraţiei este obligatorie obţinerea unui certificat digital calificat iar ANAF recunoaşte ca furnizori de certificate digitale calificate societăţile "CertSIGN" (e-mail - office@certsign.ro, Internet - www.certsign.ro), SC "DIGISIGN" SA (e-mail - office@digisign.ro, Internet - www.digisign.ro), şi SC "Trans Sped" SRL (e-mail - office@transsped.ro sau support@transsped.ro, Internet - www.transsped.ro).
Categorie articol: 

Comentarii