Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15 septembrie, ultima zi pentru plăţi anticipate aferente trimestrului III

De asemenea, trebuie să se încadreze în acest termen şi contribuabilii din aceeaşi categorie care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistemul real sau la norma de venit. Aceeaşi obligaţie revine şi persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi agricole (cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole, şi altele asemenea) impuse în sistem real, cu excepţia veniturilor din arendare.

Plata acestor obligaţii se efectuează la trezoreriile unităţilor fiscale unde contribuabilii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, direct la ghişee prin numerar, virament bancar sau plată on-line.
Conducerea DGFP Brăila a subliniat că în cazul contribuabillor care realizează venituri din activităţi agricole, dar pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, aceştia au obligaţia să plătească 50% din impozitul stabilit ca plată anticipată până la 1 septembrie inclusiv, restul de 50% urmând să fie plătit până la 15 noiembrie.
Categorie articol: 

Comentarii