Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15 martie - Ultima zi de plata a impozitelor si taxelor locale aferente trimestrului I

Miine este termenul limita pina la care se mai poate acordareducerea de 10% pentru achitarea integrala a impozitelor si taxelorlocale aferente anului fiscal 2006.Darile catre stat pot fi insa onorate si in rate egale trimestriale,respectiv pina la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie.In cazul in care optati pentru plata trimestriala a impozitelor si taxelor locale, insa nu achitati suma aferenta primului trimestru, incepind de joi, 16 martie, veti plati penalitati de intirziere de 0,1% pe zi pentru impozitul aferent primului trimestru. Pentru cei care detin mai multe locuinte impozitul creste progresiv,astfel: pentru prima casa in afara celei de domiciliu, acesta va fimai mare cu 15%, pentru a doua - cu 50%, pentru a treia - cu 75%,pentru a patra - cu 100% si tot atit pentru urmatoarele. Taxa peautovehicule este stabilita in functie de capacitatea cilindrica aacestora, pentru fiecare 200 centimetri cubi sau fractiune dinacestia.Veteranii de razboi, persoanele persecutate din motive politice dedictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum sideportatii si prizonierii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvelenerecasatorite ale veteranilor de razboi beneficiaza de scutire de laplata impozitelor si a taxelor locale. Revolutionarii si urmasii eroilor-martiri ai revolutiei din Decembrie 1989 sint scutiti de la plataimpozitului pe cladiri si terenul aferent acestora, precum si de laplata taxei asupra mijloacelor de transport pentru autoturismehycomat si mototricicluri.Plata impozitelor si taxelor se poate face de luni pina vineri, intreorele 8.00 - 15.30, la cinci centre de colectare care functioneaza inmunicipiu: Piata Traian, B-dul Al. I. Cuza nr.105, Str. GrigoreAlexandrescu, cartierul Brailita si la Caminul Cultural din cartierulChercea.
Categorie articol: 

Comentarii