Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15 iunie - ultima zi de plata a impozitelor si taxelor locale aferente trimestrului II

Joi, 15 iunie, este termenul limita pina la care puteti achita impozitele si taxele locale aferente trimestrului II al anului fiscal 2006. Aceasta in cazul in care nu ati achitat, pina la 15 martie, integral, obligatiile catre bugetul local, beneficiind totodata de o bonificatie de 10%.Darile catre stat pot fi insa onorate si in rate egale trimestriale,respectiv pina la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie.In cazul in care optati pentru plata trimestriala a impozitelor si taxelor locale, insa nu achitati suma aferenta trimestrului II, incepind de vineri, 16 iunie, veti plati penalitati de intirziere de 0,1% pe zi pentru impozitul aferent primului trimestru. Impozitul pentru imobile se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% pentru cladirile situate in mediul urban si de 0,1% pentru cladirile in mediul rural la valoarea impozabila a cladirii. Impozitul pe teren se stabileste luind in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului.Cei care construiesc un nou imobil nu platesc impozit daca se incadreaza in conditiile Legii locuintei nr.114/1996 sau daca acea cladire este realizata pe baza de credite, in conformitate cu OG nr.19/1994.Pentru cei care detin mai multe locuinte impozitul creste progresiv,astfel: pentru prima casa in afara celei de domiciliu, acesta va fimai mare cu 15%, pentru a doua - cu 50%, pentru a treia - cu 75%,pentru a patra - cu 100% si tot atit pentru urmatoarele. Taxa peautovehicule este stabilita in functie de capacitatea cilindrica aacestora, pentru fiecare 200 centimetri cubi sau fractiune dinacestia.Veteranii de razboi, persoanele persecutate din motive politice dedictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum sideportatii si prizonierii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvelenerecasatorite ale veteranilor de razboi beneficiaza de scutire de laplata impozitelor si a taxelor locale. Revolutionarii si urmasii eroilor-martiri ai revolutiei din Decembrie 1989 sint scutiti de la plataimpozitului pe cladiri si terenul aferent acestora, precum si de laplata taxei asupra mijloacelor de transport pentru autoturismehycomat si mototricicluri.Plata impozitelor si taxelor se poate face de luni pina vineri, intreorele 8.00 - 15.30, la cinci centre de colectare care functioneaza inmunicipiu: Piata Traian, B-dul Al. I. Cuza nr.105, Str. GrigoreAlexandrescu, cartierul Brailita si la Caminul Cultural din cartierulChercea.Reamintim ca, potrivit ultimei variante de Cod Fiscal, aprobata de Executiv, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007, plata taxelor si impozitelor locale se va face de doua ori pe an, in rate egale, la 31 martie si 30 septembrie.
Categorie articol: 

Comentarii