Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

133.000 euro pentru reabilitarea a două străzi din Filipeşti

Primăria din Surdila Găiseanca are în plan reabilitarea a aproape 1.100 m de drumuri de interes local din satul Filipeşti, fiind dispusă să plătească pentru asta maxim 587.330 lei fără TVA, echivalentul a circa 133.000 euro. Potrivit anunţului postat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), lucrările constă în reabilitarea străzii Frumoasă şi strada Lungă din localitatea menţionată, cu o lungime totală de 1.084,75 m (str Frumoasă - 250 m şi str Lungă - 834,75). Pentru atribuirea contractului de lucrări autoritatea contractantă organizează luni, 8 septembrie o selecţie de oferte, iar firmele interesate sunt obligate să constituie o garanţie de participare în cuantum de 11.600 lei. O altă cerinţă impusă este aceea ca participanţii la procedură să facă dovada că în anii 2011, 2012 şi 2013 au realizat o cifră de afaceri medie globală de cel puţin 1,16 milioane lei, precum şi că au experienţă similară în sensul că în ultimii 5 ani au executat la nivelul unui contract, maxim 2 contracte, lucrări similare a căror valoare cumulată este de minim 580.000 lei fără TVA. Aşa cum am spus, tipul procedurii aleasă pentru atribuirea acestui contract este "cerere de oferă" cu unic criteriu de selecţie "preţul cel mai scăzut". Data limită de depunere a ofertelor este luni, 8 septembrie, ora 10.00, iar o oră mai târziu se deschid plicurile cu oferte. Contractul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare, mai precis este vorba despre Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR.

 
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii