Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

1.200 euro pentru revizia instalaţiilor de răcire şi încălzire în Palatul Administrativ

Oportunitate de afacere pentru firmele specializate în revizii şi reparaţii pentru instalaţii termice (răcire şi încălzire): Consiliul Judeţean a lansat în SEAP (sistemul electronic de achiziţii publice) procedura cumpărării directe pentru astfel de lucrări, valoarea estimată a contractului fiind de 5.483 lei, fără TVA, adică echivalentul a puţin peste 1.200 euro.
Potrivit anunţului, ofertanţilor li se cere să depună la dosar copie a certificatului constatator din care să reiasă concordanţa codului CAEN cu obiectul contractului; declaraţia de personal calificat privind derularea contractului; propunerea tehnică; oferta financiară şi centralizatorul de preţuri. Documentaţia de atribuire (caietul de sarcini, formulare) se poate solicita prin fax de la sediul autorităţii contractante sau prin e-mail, până miercuri, 3 august, ora 14.00.
Termenul limită de primire a ofertelor este joi, 4 august ora 12.00, la registratura generală a CJ Brăila, în plic inchis, însoţite de o scrisoare de înaintare. Autoritatea contractantă va evalua ofertele şi va invita ofertantul declarat câştigător (criteriul de adjudecare este "preţul cel mai scăzut") să publice valoarea propunerii financiare în catalogul electronic SEAP, în maxim 2 zile lucrătoare. Nepublicarea informaţiilor în SEAP atrage respingerea ofertei depuse la sediu.

 
Categorie articol: 

Comentarii