Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

„Am luat toate măsurile pentru ca Sistemul Naţional de Transport gaze naturale să continue să funcţioneze în condiţii de siguranţă şi la parametri optimi”

• dă asigurări brăileanul Ion Sterian, directorul general al Transgaz

 

SNTGN Transgaz SA informează asupra faptului că la nivelul companiei s-a constituit Celula de urgenţă, care are în atribuţii, implementarea imediată şi eficientă a măsurilor stabilite în ”Planul de Măsuri în situaţia declarării epidemiei generate de virusul de tip COVID-19, afectării sănătăţii salariaţilor societăţii şi activităţii SNTGN TRANSGAZ”.

Prin măsurile interne dispuse, conducerea SNTGN Transgaz SA are în vedere trei linii majore de acţiune:
– asigurarea continuităţii serviciului de transport gaze naturale şi siguranţa SNT;
– minimalizarea efectelor asupra sănătăţii şi securităţii angajaţilor;
– asigurarea securităţii obiectivelor societăţii.

Pentru asigurarea continuităţii serviciului de transport gaze naturale şi funcţionarea în condiţii optime a SNT, au fost dispuse măsuri de ierarhizare a activităţilor companiei, punându-se accent pe activităţile de bază ce nu pot fi întrerupte, a căror funcţionare este obligatorie şi necesită măsuri speciale de siguranţă: transportul şi dispecerizarea gazelor naturale, activitatea echipelor de intervenţie/mentenanţă SNT pentru situaţiile care pun în pericol funcţionarea SNT. În acest sens au fost stabilite funcţiile cheie ce trebuie asigurate continuu, au fost definite funcţiile sensibile, cu expunere ridicată prin natura activităţii şi s-au luat măsuri pentru a se asigura că angajaţii respectivi pot să-şi desfăşoare activitatea în regim de continuitate, în condiţii de siguranţă.

În vederea protecţiei angajaţilor SNTGN Transgaz SA, au fost instituite printre altele, măsuri tehnico-organizatorice privind limitarea expunerii angajaţilor companiei, s-a instituit regimul de telemuncă, s-au luat măsuri de limitare a contactului cu terţe persoane, comunicarea în scopul business-ului companiei realizându-se prin mijloace de comunicare electronică.
Securitatea obiectivelor Sistemului Naţional de Transport este asigurată printr-un plan care conţine măsuri şi redundanţe, astfel încât fiecare obiectiv strategic al Transgaz să beneficieze de pază, în conformitate cu obligaţiile şi prevederile legale.

Sub îndemnul “Responsabilitate şi Solidaritate”, SNTGN Transgaz SA a demarat o amplă campanie de comunicare internă cu angajaţii, în vederea conştientizării şi responsabilizării personalului privind mediile la care acesta are acces, importanţei igienei personale şi a distanţei sociale, precum şi rolul pe care angajaţii îl au în conştientizarea membrilor familiei de toate aceste aspecte, pentru a împiedica dezvoltarea unor episoade epidemiologice care pot afecta implicit mediul de lucru şi activitatea.

“Avem convingerea fermă că, prin aplicarea în mod responsabil a măsurilor de protecţie, siguranţă şi securitate, aşa cum acestea ne sunt indicate prin comunicatele oficiale ale instituţiilor abilitate, prin solidaritate şi înţelegere, cu calm şi cu credinţă vom depăşi această situaţie cauzată de pandemia COVID 19”, este declaraţia lui Ion Sterian, directorul general al companiei.
Categorie articol: 

Comentarii