Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

“Sora mea a muncit în agricultură şi nu i se acordă indemnizaţia de pe urma soţului”

• lămuriri în legătură cu indemnizaţia socială pentru pensionari, de la Casa de Pensii

 

Aurel I. Gurău, din satul Vultureni, comuna Cireşu, a trimis, zilele acestea o petiţie pe adresa redacţiei, solicitând lămuriri în legătură cu pensia surorii sale, Mocanu Safta, de 86 de ani, care a muncit toată viaţa în agricultură, la fostul C.A.P. Vultureni şi care este beneficiar al indemnizaţiei sociale pentru pensionari. Bătrâna este, totodată, beneficiar al unei indemnizaţii stabilite în baza unei legi speciale (Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961), soţul defunct efectuându-şi stagiul militar în cadrul fostei D.G.S.M. în perioada 1951-1954. Redăm mai jos textul sesizării, precum şi lămuririle necesare, obţinute de redactorii “Obiectiv-Vocea Brăilei” cu sprijinul dir. adj. al Casei Judeţene de Pensii Brăila (CJP), Mădălina Căluian.

“Sora mea, Mocanu Safta, în vârstă de aproape 86 de ani, a muncit în agricultură, în cadrul fostului C.A.P. Vultureni, ieşind la pensie (dacă se poate spune aşa) la limită de vârstă. În urma decesului soţului (27 aprilie 2016), urma să fie beneficiara unei indemnizaţii, datorită faptului că acesta a satisfăcut stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, într-o perioadă destul de mare - 1.07.1951-28.02.1954.

Fiind şi bolnavă şi neştiind amănunte legate de drepturile care i se cuvin ca soţ supravieţuitor, a neglijat şi abia în luna august 2019 a depus cerere la Casa Judeţeană de Pensii Brăila, care i-a fost aprobată prin Decizia nr. 228864 din 1.10.2019, urmând să primească lunar indemnizaţia de 80 lei.

Până aici toate au fost bune, numai că, din luna decembrie 2019, această indemnizaţie a fost inclusă în locul celei sociale de 78 lei, care se adăuga la pensia de 626 lei - total 704 lei. Am fost la Casa de Pensii şi am cerut explicaţiile necesare şi mi s-a comunicat că aşa prevede legea.

Pentru mine, este inexplicabil ca să fie anulat un drept care a fost acordat de legislaţia în vigoare, să fie anulat, mai ales că această indemnizaţie nu provine dintr-o altă activitate desfăşurată de sora mea. Pensia care i se cuvine surorii mele în urma muncii prestate în agricultură şi indemnizaţia socială respectivă este comună pentru toţi cei care au muncit în fostele C.A.P.-uri. Urmare a acestor precizări, vă rog să analizaţi cele semnalate, deoarece mie mi se pare un abuz prin care sora mea este lipsită de anumite drepturi legale”.

În baza celor semnalate mai sus, am solicitat sprijinul specialiştilor în legislaţia muncii. Potrivit directorului adjunct al Casei Judeţene de Pensii Brăila (CJP), Mădălina Căluian, “în situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cât şi de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale (cum este cazul de faţă - n.r.), la acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri” (art. 3, alin. (1) din OUG nr. 6/18 februarie 2009, actualizată la data de 6 februarie 2020). Acelaşi act normativ prevede la alin. (2) următoarele: “Indemnizaţia socială pentru pensionari se acordă numai în situaţia în care veniturile prevăzute la alin. (1), ÎNSUMATE, se situează sub nivelul prevăzut la art. 1”. Cu alte cuvinte, pensionara din satul Vultureni nu poate beneficia, potrivit legii, de o indemnizaţie cumulată mai mare de 704 lei.

Dir. adj. al CJP Brăila îi îndeamnă pe toţi cei care au nevoie de lămuriri să solicite sprijinul instituţiei.       

(A consemnat Marian GHEORGHE)

 

 
Categorie articol: 

Comentarii