Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

“Dresorul de cactuşi” - “O carte despre viaţă, surprinsă în toate ridurile ei”

• cartea, care nu respectă nicio regulă clasică de redactare, a fost scrisă de prof. Adriana Bogatu, de la Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu”, şi judecătorul Adrian Victor Vank • roman atipic, “Dresorul de cactuşi” este un dialog între doi protagonişti care percep, decodează, decelează realitatea în două moduri complet diferite, sunt de părere autorii

 

Profesor şi scriitor brăilean cu o vastă experienţă editorială, Adriana Bogatu publică cea de a patra carte, de data aceasta împreună cu judecătorul Adrian Victor Vank.

Cartea, intitulată “Dresorul de cactuşi”, este în curs de apariţie la Editura “Libris”, una dintre cele mai importante edituri din România. Este un roman atipic, scris de un profesor de limba şi literatura română, autor a trei volume publicate între 2007-2016, Adriana Bogatu, de la Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu”, şi un magistrat de carieră, Adrian Victor Vank, ale cărui texte fuseseră adunate în timp, fără a fi vreodată trimise la tipar.

Potrivit autorilor, “Dresorul de cactuşi” este un experiment literar care nu respectă nicio regulă clasică de scriere. El este, în esenţă, un dialog peste timp şi dincolo de timpuri, de convenţii sau de prejudecăţi, între doi protagonişti care percep, decodează, decelează realitatea în două moduri complet diferite. Registrele stilistice şi lexicale sunt şi ele originale şi devin o formă de exprimare a unei continue revolte interioare, a unui nonconformism care ne caracterizează atât ca oameni, cât şi ca profesionişti.

“Este o carte despre viaţă surprinsă în toate ridurile ei, de expresie sau de profunzime. O carte complexă, care se adresează cititorului iniţiat, pentru care viaţa e mai mult decât o succesiune răsărit-apus. O carte-poveste despre fiecare dintre noi, despre tăcerile, zgomotele, uimirile, trădările, bucuriile, aşteptările care ne însoţesc trecerea prin lume”, ne-a precizat prof. Adriana Bogatu.

Trecând peste contradicţia flagrantă existentă între cei doi termeni (plantele nu pot fi dresate în sensul clasic al termenului), “Dresorul de cactuşi”  este rezultatul unui experiment literar. Întocmai ca Şemoel (personajul tragic al povestirii care dă titlul cărţii), autorii încearcă o fuziune între două stiluri fundamental diferite, între metaforă şi antimetaforă, între estetica frumosului şi cea a urâtului, părăsind, deliberat şi premeditat, canoanele scrisului clasic.

“Rezultatul este un product nonconformist, rupt de conivenţele clişeice care sufocă existenţa zilnică. Pasaje sensibile, reacţii cinice, călătorii onirice, umor cotidian şi pamflet, toate acestea se regăsesc în paginile care, adunate la un loc, alcătuiesc un ghid atipic de «bune practici» pentru cei care îndrăznesc să se înhame la dresatul cactuşilor. Punctum”, ne-a declarat Adrian Victor Vank.

Adriana Bogatu a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi este profesor la Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu” Brăila din anul 1995, când a devenit titular al Colegiului prin concurs naţional de titularizare. A debutat în revista “Dialog” a Universităţii “Al. I. Cuza”, cu cronică de teatru, iar în anul 2009 a publicat, la Editura “Aldo Press” din Bucureşti, primul său roman, “Confesiuni ipotecate sau roman pentru un singur cititor”.

În anul 2012, talentatul dascăl de la “Bălcescu” a publicat al doilea roman, “Clepsidre fără nisip”, la aceeaşi editură bucureşteană, iar în 2016 a publicat volumul de tablete epico-lirice “Portretul tău cu ochii mei”, de data aceasta la Editura “Dexon Office”. Cărţile Adrianei Bogatu s-au bucurat de un real succes, tirajele epuizându-se imediat după lansare. 

“Scrisul este, pentru mine, o formă permanentă de regenerare a sinelui, într-o lume prinsă între roţile dinţate ale unui cotidian, de cele mai multe ori, kafkian”, ne-a mărturisit prof. Adriana Bogatu.

Adrian Victor Vank a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. A fost, pe rând, şef Secţie Penală, vicepreşedinte şi preşedinte al Judecătoriilor Brăila şi Galaţi.

 

 

 
Categorie articol: 

Comentarii