Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Şcolile vor fi evaluate prin inspecţii de tip RODIS

Acest tip de inspecţie verifică absolut toate aspectele dintr-o şcoală, şi cele educaţionale, dar şi cele administrative. Conform metodologiei de aplicare a Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Inspecţiei Şcolare (RODIS), inspectorii vor face aprecieri asupra următoarelor aspecte: nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi, modul în care şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor, calitatea activităţii personalului didactic, calitatea managementului şcolar şi eficienţa cu care sunt folosite resursele, calitatea curriculum-ului, calitatea activităţilor extracurriculare şi modul în care curriculum-ul naţional şi cel local sunt puse în practică, relaţiile şcolii cu părinţii, relaţiile şcolii cu comunitatea locală, respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor, atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala.
Inspecţia este realizată de o echipă formată din doi până la opt inspectori, în funcţie de mărimea şi de specificul şcolii inspectate. Echipa va cuprinde inspectori care au competenţele necesare pentru a inspecta un eşantion format din cel puţin şase discipline incluse în curriculum. Pe lângă disciplinele stabilite, inspectorii vor viza şi alte aspecte generale ale procesului educaţional. În mod normal, inspecţia va dura o săptămână, în funcţie de mărimea şi specificul unităţii şcolare. Practic, inspectorii vor realiza: analiza documentelor unităţii şcolare, observarea activităţilor desfăşurate Ia clasă, discuţii cu părinţii, personalul şcolii şi elevii. Sursele pe care le vor consulta inspectorii şi care trebuie să le stea la dispoziţie sunt: rezultatele la examene şi teste, caietele de teme şi de notiţe ale elevilor, lucrări ale elevilor, rezultatele la concursuri şi activităţi extracurriculare, date colectate prin observarea lecţiilor.
În timpul inspecţiei sau în săptămâna următoare, inspectorul coordonator va furniza un raport verbal directorului, şefilor de catedre, membrilor consiliului de administraţie şi profesorilor inspectaţi. Raportul scris va fi prezentat unităţii şcolare în circa trei-patru săptămâni şi va conţine un rezumat de două pagini. Rezumatul va fi trimis unităţii şcolare, părinţilor şi membrilor consiliului de administraţie.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii