Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Înlesniri fiscale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brăila avertizează contribuabilii locali că au apărut o serie de modificări şi completări în ce priveşte Codul Fiscal, drept pentru care are de gând să organizeze mai multe întâlniri cu mediul de afaceri din Brăila, pentru a disemina informaţiile.

În primul rând, noutatea constă în faptul că se reduce povara administrativă pentru contribuabili, prin simplificarea sistemului declarativ. Astfel, noile modificări acordă dreptul depunerii trimestriale a Declaraţiei unice 112 (privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate) pentru câteva categorii de contribuabili. Concret, este vorba despre angajatorii care au avut anul trecut mai puţin de 3 salariaţi sau au înregistrat venituri până la 100.000 euro. De asemenea, beneficiază de această facilitate şi persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, inclusiv persoanele fizice cu profesii libere şi Asociaţiile de Proprietari. Depunerea trimestrială a Declaraţiei 112 se aplică începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, iar opţiunea privind trecerea la această variantă se face până pe 25 septembrie. O altă modificare adusă Codului Fiscal este aceea a generalizării datei de 25 a lunii ca dată limită de depunere a declaraţiilor şi realizarea plăţilor de către contribuabili. De asemenea, au fost adoptate şi o serie de măsuri de sprijinire a contribuabililor aflaţi în dificultate financiară, în sensul reglementării unui regim juridic special al penalităţilor de întârziere aferente creanţelor fiscale principale eşalonate la plată. Conform acestui regim, pe perioada de eşalonare penalităţile urmează a fi amânate la plată în vederea anulării, dacă eşalonarea la plată se finalizează conform graficelor de plată stabilite de administraţia fiscală. În acest regim se include şi 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora. În plus, regimul despre care aminteam prevede şi încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante la 31 august 2011, prin anularea penalităţilor de întârziere dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente se sting prin plata voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011; reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, dacă obligaţiile principale şi dobânzile se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012; ambele proceduri anterioare se aplica şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale stinse prin plată sau compensare.

Având în vedere importanţa deosebită a modificărilor legislative aduse Codului fiscal şi Codului de procedura fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brăila a anunţat că organizează ample acţiuni de informare a contribuabililor. "La aceste acţiuni vor participa specialişti din cadrul instituţiei noastre, ce vor aduce la cunoştinţa opiniei publice prevederile OG nr. 29/2011, OG nr. 30/2011, avantajele implementării declaraţiei unice, precum şi măsurile de sprijinire a contribuabililor aflaţi în dificultate financiară", se arată într-un comunicat de presă al instituţiei semnat de directorul executiv Ilie Decă. Prima întâlnire de acest gen este programată pentru data de 15 septembrie 2011, ora 14.00, la sediul filialei CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi) Brăila. A doua întâlnire va avea loc în data de 22 septembrie, ora 14.00, la sediul DGFP din strada Delfinului, în sala mare de şedinte de la parterul clădirii.
Categorie articol: 

Comentarii