Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Închisoare pentru munca la negru

* şi persoana care acceptă să muncească la negru poate fi sancţionată: între 500 şi 1.000 lei *

De astăzi intră în vigoare noile prevederi ale Codului Muncii, după ce acesta a suferit în 2011 cele mai importante modificări din ultimii nouă ani. Principalele schimbări aduse vizează în mod special aspecte legate de prelungirea perioadei de probă, a contractelor temporare de muncă şi a contractelor pe perioadă determinată, dar şi majorarea sancţiunilor aplicate angajatorului pentru munca la negru. Dar să le luăm pe rând şi să vedem exact care sunt noutăţile aduse de modificarea CM-ului.

Aşadar, perioada de probă s-a prelungit la 45 de zile pentru funcţiile de execuţie (faţă de 30 de zile) şi la 120 de zile (de la 90) pentru funcţiile de conducere. Mai departe, contractele pe perioadă determinată pot fi prelungite până la o durată de 3 ani (faţă de o perioadă de doar doi ani, cum era până la adoptarea noului CM). În plus, s-a abrogat articolul care prevede că absolvenţii instituţiilor de învătământ se pot încadra, la debutul în profesie, pe baza unei perioade de probă de cel mult 6 luni. De asemenea, s-a abrogat din vechiul cod şi articolul care prevedea angajarea succesivă pentru perioadele de probă a mai mult de trei persoane pentru acelaşi post. O altă noutate adusă este aceea că se stabilesc obiective individuale de performanţă şi criterii de evaluare a angajatului, care vor fi scrise în contractul de muncă, iar în cazul concedierilor colective se va ţine cont de criteriile de performanţă, şi nu de cele sociale.

S-au triplat amenzile pentru munca fără formele legale

Dacă ne uităm la capitolul sancţiuni, unde se observă o triplare a cuantumul amenzilor ce vor fi aplicate pentru cei care folosesc munca la negru, iar în cazul în care sunt depistate mai mult de 5 persoane intervine şi răspunderea penală. În plus, firmele depistate că folosesc la muncă persoane fără formele legale de angajare nu vor mai avea dreptul să participe la licitaţii, să primească fonduri publice sau europene pentru o perioadă de până la 5 ani. Ca o comparaţie, înainte de modificare, CM prevedea că un angajator găsit în abatere pe partea de muncă la negru risca o amendă de 3.000 - 4.000 de lei pentru fiecare persoană, dacă avea mai puţin de 5 persoane fără forme de angajare. Acum, cuantumul amenzilor aplicate în acest caz este cuprins între 10.000 şi 20.000 de lei pentru fiecare salariat angajat la negru, însă fără ca per total valoarea amenzilor aplicate să depăşească 100.000 de lei.

Mai mult, firmele depistate cu mai mult de 5 muncitori la negru riscă pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 2 ani sau amenda penală. Dar şi persoana care lucrează fără contract de muncă poate fi acum amendată: între 500 şi 1.000 de lei. Alte abateri sancţionate prin noul CM vizează, pe de o parte, situaţia în care angajatorul nu solicită certificat medical la angajare, iar pe de altă parte, dacă nu oferă evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat în cazul unui control al inspecţiei muncii. Amenda pentru astfel de situaţii este cuprinsă între 1.500 şi 3.000 de lei, la fel ca şi în cazul în care agajatorul nu înregistrează demisia unui salariat. În plus, dacă angajatorul nu înmânează viitorului salariat, anterior începerii activităţii, un exemplar din contractul individual, fapta se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.
Reamintim că discuţiile privind modificarea Codului Muncii au început încă de anul trecut, Guvernul motivând necesitatea schimbării legislaţiei din nevoia de flexibilizare a pieţei muncii. Cu toate protestele sindicale, legea modificării CM a fost promulgată de preşedinte la finele lunii martie.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii