Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A început campania de vizare a carnetelor de rentă viageră!

• rentierii sunt aşteptaţi la APIA pentru a-şi reînnoi dosarul

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat că a lansat, încă de miercuri, 1 martie, campania anuală de vizare a carnetelor de rentier agricol, context în care aşteaptă la sediul său din Brăila, până cel târziu pe 31 august 2017, pe toţi beneficiarii, fie personal, fie prin mandatar/curator/tutore.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar / curator / tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, însoţită de următoarele documente:

1) carnetul de rentier agricol;

2) actul de identitate al solicitantului;

3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original. Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie;

4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;

5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniu;

6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional).

La nivel local, anul trecut, au venit la APIA Brăila pentru vizarea anuală a carnetului circa 4.700 de rentieri. Până acum s-au prezentat deja câteva sute de beneficiari, cele mai recente date în acest sens indicând undeva la peste 700 de persoane.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat şi pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. Plata se face în lei, prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de Banca Naţională Română, din anul pentru care aceasta se datorează.
Categorie articol: 

Comentarii