Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Încă mai puteţi dona 2% sau 3,5% din impozitul pe venit către ONG-uri

• termenul de depunere a formularului 230 a fost prelungit până pe 30 iunie

 

A mai rămas puţin timp în care puteţi dona 2% sau 3,5% din impozitul anual pe salarii şi pensii către ONG-uri, termenul limită era inițial 25 mai, dar a fost prelungit până pe 30 iunie.

Formularul 230 se depune de care doresc să redirecţioneze o parte din impozitul anual datorat statului pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, şi care realizează următoarele venituri din România: venituri din salarii şi asimilate salariilor; venituri din pensii; venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit; venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă; venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real; venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Trebuie precizat că redirecţionerea celor 2% sau 3,5% din impozitul pe salarii nu este obligatorie, însă cei care aleg să nu depună Formularul 230 trebuie să ştie că banii rămân în buzunarul statului.

Detalii despre cum se completează şi se depune Formularul 230 găsiţi pe site-ul ANAF.
Categorie articol: 

Comentarii