Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Încă două arii protejate în judeţul Brăila

Pe teritoriul judeţului Brăila au fost declarate două noi arii de protecţie specială acvifaunistică, prin Hotărârea Guvernului nr. 971 din 11 octombrie 2011. O astfel de arie protejată se află la Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei, pe teritoriul comunelor Berteştii de Jos, Victoria şi al oraşului Însurăţei. Cea de-a doua se află pe Valea Călmăţuiului. Ariile de protecţie specială avifaunistică sunt arii naturale desemnate pentru protecţia speciilor de păsări de interes comunitar. Prin aceeaşi hotărâre de guvern, două arii protejate deja existente au fost extinse. Este vorba despre Balta Mică a Brăilei, a cărei suprafaţă a crescut de la 20.460,4 ha la 25.855,6 ha şi de aria protejată Balta Tătaru, ce a crescut de la 521 ha la 9.980 ha. Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila anunţă că hărţile noilor arii de protecţie specială avifaunistică pot fi vizualizate prin intermediul paginii de internet http://www.biodiversity.ro/n2000.
Categorie articol: 

Comentarii