Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului)

Sfântul Prooroc Miheia, pe care-l prăznuim astăzi, a făcut parte din tribul lui Iuda, fiind cunoscut şi sub numele de “Moresitul”, de la numele localităţii în care a văzut lumina zilei, Moreset. Plin de Duh Sfânt, Sfântul Prooroc Miheia a proorocit timp de 84 de ani, cu 660 de ani înainte de Întruparea Domnului Iisus Hristos. Miheia a fost contemporan cu Prorocii Isaia, Amos şi Osea, pe care-i întâlnim tot în Vechiul Testament.

La vremea sa, Proorocul Miheia l-a mustrat aspru pe Ahav, împăratul Samariei, pentru viaţa păcătoasă pe care o ducea. A fost nevoit să se retragă în munţi, pentru a nu fi ucis din ordinul împăratului. Miheia este cel care a prezis distrugerea Samariei şi a Ierusalimului. Cea mai importantă proorocie a sa este despre Betleem, ca loc al Naşterii Domnului (vezi Miheia V, 1).

După moartea păcătosului rege Ahav, Proorocul Miheia a fost ucis de fiul acestuia, care i-a urmat la tron. A fost înmormântat în satul natal, Moreset. În timpul domniei împăratului creştin Teodosie cel Mare, Episcopul Zevin al Eleftheroposului a avut o vedenie în urma căreia au fost descoperite moaştele Proorocului Miheia împreună cu moaştele Proorocului Avacum.

Tot astăzi, sărbătorim Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului.
Categorie articol: 

Comentarii