Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

În 10 ani de învăţământ obligatoriu, patru testări

După ce trece de clasa pregătitoare, elevul mai susţine încă două sau trei testări până ajunge în clasa a IX-a, la finalul căreia susţine Evaluarea Naţională. Admiterea la liceu se face în baza portofoliului educaţional. Dacă numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, admiterea se face luând în calcul 70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu şi media la probele Evaluării Naţionale, şi 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. Proba aceasta se va putea da la cel mult două discipline. La medii egale, diferenţierea o va face portofoliul educaţional. Ca urmare, portofoliul educaţional al elevului - actul de identitate educaţională, după cum e numit în Legea Educaţiei, este foarte important, iar rezultatele evaluărilor din gimnaziu incluse în portofoliu devin elemente esenţiale. Despre evaluarea după clasa pregătitoare am scris în ediţia de ieri. Astăzi vă oferim detalii despre celelalte evaluări de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a.

Testare la scris-citit şi matematică încă din clasa a II-a

Toate aceste evaluări sunt, de fapt, testări pe care le vor da elevii şi care se vor desfăşura după tipicul evaluărilor naţionale. Se vor da în luna mai, iar modelele de subiecte şi baremele corespunzătoare vor fi publicate începând cu 30 noiembrie 2011, pe site-ul www.subiecte2012.edu.ro. Toţi elevii susţin testările în clasa a II-a şi a VI-a, iar rezultatele vor fi trecute în portofoliul elevului. În clasa a IV-a numai unii elevi, selectaţi conform criteriilor Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), vor da testul, iar rezultatul nu va fi trecut în portofoliu. Interesant este că cei prinşi că au încercat să copieze la aceste evaluări vor fi lăsaţi să continue lucrarea după îndepărtarea sursei de inspiraţie, dar încercarea de fraudare va fi menţionată în portofoliul elevului. Subiectele şi baremele în baza cărora se face evaluarea se clasifică în categoria documentelor secret de serviciu din momentul demarării acţiunii de elaborare a acestora şi până în momentul în care devin publice.

La finalul clasei a II-a elevul susţine o evaluare a competenţelor fundamentale scris-citit şi matematică. În luna mai, timp de zece zile, învăţătorul va planifica lucrările pe care trebuie să le dea elevul. Rezultatele vor fi detaliate prin descriptori de performanţă. Fiecare elev va primi un caiet tipizat, cu două secţiuni, una pentru scris-citit şi alta pentru matematică, elaborat de CNEE, care conţine subiectele pe care trebuie să le rezolve elevul. Fiecare caiet va avea o rubrică în care se va trece numele elevului, iar înlocuirea ulterioară a caietului este interzisă. Elevii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, de preferat în sălile în care îşi desfăşoară de obicei orele, după ce înainte s-au luat de pe pereţi orice surse de inspiraţie. De asemenea, elevii nu au voie să aibă la dispoziţie niciun fel de alte materiale care ar putea fi utilizate la rezolvarea subiectelor sau mijloace electronice de calcul sau comunicare. După evaluare caietele sunt predate directorului.

În urma acestei evaluări învăţătorul elaborează un plan individualizat de învăţare pe care îl comunică părinţilor, ce trebuie să semneze că au luat la cunoştinţă într-un proces verbal. Acest plan face parte din portofoliul elevului. Rezultatele elevilor se centralizează într-un raport al clasei, apoi se realizează un raport al şcolii, unul judeţean. În baza lor Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare redactează un raport final. În fiecare şcoală există o Comisie de evaluare din care fac parte directorul şi cadrele didactice din unitate care au elevi în clasa a II-a.

Subiectele pe care le vor primi elevii trebuie să fie formulate clar, în concordanţă cu programele şcolare, să aibă nivel mediu de dificultate, să permită administrarea în mai multe secvenţe de evaluare planificate într-o perioadă de 10 zile, durata cumulată a secvenţelor de evaluare să nu depăşească 50 de minute. Evaluarea caietelor se face de către cadrul didactic al clasei, dar numai la şcoală, fiind păstrate în condiţii de securitate. Pe caiet nu se fac niciun fel de însemnări, acestea fiind trecute în fişa de evaluare care va fi utilizată pentru întocmirea planului individualizat de învăţare. Anul viitor această evaluare va avea loc în perioada 14 - 25 mai.

La finalul clasei a IV-a unii elevi, care fac parte dintr-un eşantion naţional reprezentativ, vor mai susţine o evaluare standardizată, adică un test. Aceasta va avea loc tot în luna mai. Din Comisia de evaluare, alături de director şi 2 - 4 cadre didactice mai face parte şi un informatician. Legea Educaţiei menţionează faptul că la începutul fiecărui an şcolar se stabilesc probele ce vizează competenţele fundamentale dobândite de elevi în ciclul primar: înţelegerea unui text audiat în limba română, a textelor scrise în limba română, comunicarea în limba română, matematică, ştiinţe ale naturii, alfabetizarea digitală, comunicarea în limba străină studiată. În anul şcolar următor elevii vor susţine probe la: înţelegerea textelor scrise în limba română şi matematică. Elevii vor susţine două testări, de câte 45 de minute fiecare, cu o pauză de zece minute între ele. Testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale. Testările se vor desfăşura într-o singură zi, la aceeaşi oră. La anul, se va da pe 10 mai. De această dată evaluatorii vor fi externi şcolilor în care s-au susţinut testele. Rezultatele contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor şi la realizarea unor studii de cercetări ale sistemului de învăţământ primar.

La testarea din clasa a VI-a participă toţi elevii din învăţământul de stat sau particular. Subiectele, concepute de CNEE, trebuie să poată fi rezolvate în două secvenţe de câte 50 de minute cu o pauză de zece minute între ele, iar caietele elevilor vor avea două secţiuni, una pentru limbă şi comunicare şi alta pentru matematică şi ştiinţe. Şi aceste teste se dau în aceeaşi zi, la anul pe 17 mai. Evaluarea se face în echipă de către cadre didactice care predau la clasa respectivă discipline din aceeaşi arie curriculară. Rezultatele se folosesc pentru realizarea planului individualizat de învăţare, dar se consemnează şi în portofoliul elevului şi se folosesc şi pentru preorientarea şcolară.
Categorie articol: 

Comentarii