Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

«Tracon» pune tunurile pe Primărie

Operatorul public de salubritate "ECO" SA Brăila a scăpat de insolvenţă, însă creditorul care încercase deschiderea acestei proceduri, adică SC "Tracon", se îndreaptă pentru a-şi recupera banii spre serviciul public specializat al Primăriei Brăila - Serviciul de Administrare şi Gospodărire Locală. Cei de la "Tracon" au deja la mână o decizie definitivă a Curţii de Apel Galaţi, care le permite instituirea popririi asupra conturilor SUPAGL, practic conturile municipalităţii. SUPAGL a contestat executarea.

SC "Tracon", firmă aparţinând fostului prefect PSD, Mihai Manea şi care administrează Groapa Ecologică de la Muchea, spune că insolvenţa SC "ECO" nu mai reprezintă, acum, o prioritate în planul de recuperare a datoriilor de la operatorul public de salubritate. Asta, în contextul în care unitatea a câştigat la Curtea de Apel Galaţi procesul prin care a cerut instituirea popririi asupra sumelor pe care SUPAGL le datorează SC "ECO" SA, până la incidenţa a 775.660 lei. Suma reprezintă, de fapt, aportul la majorarea de capital a "ECO", procedură răsturnată pe calea instanţei de către municipalitate, ca principal acţionar al "ECO". Instanţa şi-a motivat decizia arătând că există un raport juridic clar între debitorul poprit, adică ECO, şi terţul poprit, adică SUPAGL, contrar celor susţinute de acesta din urmă. Completul de judecată explică în motivarea deciziei că există un contract de delegare a gestiunii serviciului de salubritate între municipalitate şi ECO, prima parte având calitatea de beneficiar al serviciului, iar a doua, de prestator al serviciului. Mai departe, SUPAGL este un serviciu public de interes local care primeşte transferuri de sume de la bugetul local pentru plata prestaţiilor operatorilor de salubritate. "Cum Municipiul Brăila datorează sume de bani către ECO SA şi cum pentru plata acestor sume de bani e însărcinat SUPAGL Brăila - serviciu cu personalitate juridică, se constată că ne aflăm în faţa unei datorii a Municipiului Brăila către intimata SUPAGL, de a efectua plăţile ce-i revin din contractul cu SC ECO SA. Cum poprirea vizează indisponibilizarea sumelor de bani pe care Municipiul Brăila le datorează lui SC ECO şi cum împuternicit cu plata sumelor pe care le datorează Municipiul Brăila e SUPAGL, se constată că în mod greşit instanţa de apel a apreciat că validarea popririi nu se poate dispune direct faţă de cel obligat a efectua plăţile respective", se arată în motivare. Cu alte cuvinte, este invocat principiul matematic potrivit căruia dacă A este egal cu B, iar B este egal cu C, atunci A devine egal cu C. De precizat că, în acest litigiu, Judecătoria s-a pronunţat în sensul validării înfiinţării popririi, în timp ce instanţa superioară, Tribunalul Brăila, a respins cererea de validare.

"Tracon": "Nu suntem de acord cu eşalonarea"

Cu această decizie, avocaţii lui "Tracon" - Societatea Civilă Profesională "Covaci şi Asociaţii" Brăila - au mers la un executor judecătoresc pentru a o pune în aplicare, numai că SUPAGL a contestat executarea solicitând un răgaz pe o perioadă de 6 luni, pentru a fi prevăzută în buget suma care face obiectul acţiunii (principiul predictibilităţii bugetare), adică cele 0,75 milioane lei. "În ce priveşte eşalonarea menţionată de ECO, creditorul nu este de acord cu aceasta, fapt pentru care procedura de executare merge mai departe. Insolvenţa nu mai reprezintă o prioritate pentru creditor, având în vedere faptul că CA Galaţi a promovat o decizie definitivă şi irevocabilă prin care a validat poprirea pe conturile SUPAGL Brăila, practic pe conturile municipiului Brăila. Urmează acţiune similară şi pentru celelalte sume datorate de ECO, cu titlu de tarif salubritate", ne-a declarat Bogdan Covaci, avocatul care reprezintă interesele "Tracon".
Primarul municipiului, Aurel Simionescu, a explicat că problema se va rezolva anul viitor, pe măsură ce se va colecta de la populaţie taxa de salubritate. "Da, aveam cunoştinţă de această problemă. Practic, până acum, fiecare operator avea două surse de venit în activitatea de salubritate: o componentă publică, în sensul că pentru serviciile prestate municipalităţii încasau bani de la bugetul local prin SUPAGL, iar a doua privată, în sensul că încasau bani de la populaţie, căreia îi presta serviciul de colectare a gunoiului menajer. Odată cu instituirea taxei de salubritate şi colectarea acesteia, datoria către ECO va fi rezolvată. Că nu vor ajunge banii la ECO pentru serviciile prestate, ci direct la Tracon, asta nu împiedică cu nimic lucrurile", a spus Simionescu.
La rândul său, directorul "ECO", Alexandru Micu, a punctat că "există o contestaţie la executare, termenul în proces fiind 14 ianuarie 2015, iar executarea este suspendată până la judecarea pe fond a acesteia. Noi vom invita prin adresă în scris Tracon la negocierea eşalonării creanţelor certe, lichide şi exigibile, astfel încât o parte din banii pe care îi avem de primit din prestarea serviciului să meargă la stingerea datoriei către Tracon, fără a ne afecta, însă, eşalonarea la plată pe care o avem pentru datoria istorică la Fisc".
Reamintim că, în prima parte a acestui an, "Tracon" a cerut în instanţă intrarea SC "ECO" în insolvenţă, pentru o datorie totală de 3,6 milioane lei, reprezentând datorii ale debitoarei către "Tracon" - care este şi acţionar la "ECO", fiind vorba - în principal, de facturi emise şi neachitate în urma depozitării deşeurilor menajere la groapa ecologică de la Muchea. În final, Curtea de Apel Galaţi i-a respins cererea ca nefondată. Avocatul Gheorghe Piperea, care a apărat interesele "ECO" în acest litigiu, a susţinut că, de fapt, ţinta "Tracon" în acest demers ar fi preluarea ostilă de la operatorul public a afacerii cu salubritatea şi a carierei de piatră de la Măcin.

 
Categorie articol: 

Comentarii