Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

«Greenviro» şi asociaţii, câştigătorii milioanelor de la CUP Dunărea

Consiliul Naţional de Soluţionare a Constestaţiilor a tranşat litigiul pentru cele 29,2 milioane de lei de la CUP Dunărea în favoarea asocierii româno-ungare SC "Greenviro" SRL (lider) - Fomterv'TT Fovarosi Mernoki Tervezo es Tanacsado" ZRT (Ungaria) - Institutul de Studii şi Proiectări Energetice SA - SC "Hidrocanal" SRL. Contestaţia a fost formulată de asocierea în frunte cu "Tractebel Engeneering", care a reclamat, în principal, faptul că adjudecatarul ar fi oferit un preţ neobişnuit de mic. Contestaţia i-a fost respinsă pe o chestie de procedură, în sensul că "Tractebel" a ars etapele legale, mergând cu litigiul direct la CNSC, fără să fi notificat mai întâi autoritatea contractantă, adică pe cei de la CUP Dunărea, aşa cum prevede legislaţia recent updatată în domeniul achiziţiilor publice. Mai precis, se face referire la articolul 6 alin. 1 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, care spune că "sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca inadmisibilă, care poate fi invocată şi din oficiu, înainte de a se adresa Consiliului sau instanţei de judecată competente, persoana care se consideră vătămată are obligaţia să notifice autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a legislaţiei privind achiziţiile publice sau concesiunile". Cum contestatarul nu a îndeplinit această procedură, CNSC a decis să respingă contestaţia ca inadmisibilă, fără a mai trece la analiza pe fondul cauzei.
Potrivit datelor din decizia motivată a CNSC în această speţă, ofertantul declarat câştigător al contractului - asocierea având drept lider "Greenviro" SRL - a oferit un preţ de aproximativ 9,3 milioane lei, adică undeva la circa 32% din valoarea estimată a contractului de 29,2 milioane lei, în timp ce oferta "Tractebel Engeneering" a fost de 10,8 milioane lei, fiind clasată pe locul II. Mai trebuie spus că decizia CNSC poate fi atacată cu plângere la instanţă în termen de 10 zile de la comunicare.

11 ofertanţi în licitaţia de la CUP Dunărea

Contractul scos la licitaţie de către CUP Dunărea Brăila vizează servicii de asistenţă tehnică pentru viitorul proiect investiţional în infrastructura de apă-canal din întreg judeţul, finanţată din POS-ul de Mediu 2014 - 2020. Mai precis, operatorul public vrea asistenţă pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare, dar şi a documentaţiilor de atribuire pentru "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila", însemnând elaborarea studiului de fezabilitate a studiului geotehnic, de inundabilitate, a studiului topografic, expertize lucrări edilitare, expertize structuri, a documentaţiei de avize, acorduri şi aprobări, elaborarea analizei cost-beneficiu, analiză instituţională, strategie de gestionare a nămolului, evaluare a impactului asupra mediului, elaborarea studiului privind descărcările de ape uzate industriale, a strategiei de achiziţii, sprijin în procesul de evaluare a aplicaţiei de finanţare până la aprobarea finală a planului de coordonare, precum şi a documentaţiei de atribuire şi celorlalte documentaţii necesare. De asemenea, în cadrul contractului, consultantul va oferi şi asistenţă tehnică în calitate de proiectant în faza de execuţie a lucrărilor.
De precizat că ceilalţi 9 ofertanţi (în afară de asocierea în frunte cu Greenviro" şi cea avându-l drept lider pe "Tractebel Engeneering") înscrişi la procedură sunt: Asocierea SC "Ramboll South East Europe" SRL Bucureşti (lider) - "Ramboll Danmark" A/S (Danemarca) - SC "Romproesd" SRL Bucureşti; Asocierea MM S.p.a Italia (lider) - "Ingegnerie Toscane" SRL (Italia) - SC "Global Innovation Solution" SRL Bucureşti; Asocierea "Eptisa Romania" SRL - "Eptisa Servicios de Ingenieria" SL (Spania); Asocierea "Acciona Ingenieria" SA Spania (lider) - "Proiect Consulting" SRL (Bucureşti) - "SPEA Engineering" Spa (Italia); Asocierea "Aecom Ingenieria" SRL Bucureşti (lider) - "Aecom Limited" (UK) - "Fichtner Environment" SRL (Bucureşti) - "Interdvelopement" SRL (Bucureşti); Asocierea "Search Corporation" SRL (lider) - "Consitrans" SRL - "Gestion Integral Del Suelo" SL (Spania) - "Consultora de Ingenierie Y Empresa" SL (Spania); Asocierea "Romair Consulting" SRL - "Technital" Spa (Italia); Asocierea SC "Compania de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică" SRL (lider) - "Egis Romania" SA - "Egis International" SA (Franţa) - "Egis Eau" SA (Franţa); Asocierea "Safege Sas" (Franţa) - "Louis Berger Sas (Franţa) - "Louis Berger" SRL.

 
Categorie articol: 

Comentarii