Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri sportive

* extrema a marcat în ultima secund ă a reprizei a doua ș i echipa sa a câ ș tigat cu 29-28 partida cu M ă gura Cisn ă die * presta ț iile foarte bune au propulsat-o pe Ș erban la lotul na ț ional * urmeaz ă meciul de “totul sau nimic” cu Kuban Krasnodar în EHF European League * partida se disput ă...
Citeste mai multe...
* atleta cu dubl ă legitimare LPS Br ă ila – CSM One ș ti a oprit acele cronometrului dup ă 8:68 secunde * recordul s ă u a fost îns ă anun ț at de oficialii de la Bucure ș ti, abia a doua zi dup ă final ă Sâmbăta trecută, atletismul brăilean si-a îmbogățit palmaresul cu un nou record național,...
Citeste mai multe...
* dup ă un an de inactivitate, Federa ț ia Român ă de Baschet î ș i reia activitatea competi ț ional ă la nivelul copiilor ș i juniorilor * Cuza Pirates Br ă ila are 4 echipe înscrise în campionatele na ț ionale, U13, U14, U16 ș i U18 După un an de zile în care au tot sperat că se vor relua...
Citeste mai multe...

Pagini