Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri cultura

* la cea de a 29-a edi ț ie a Festivalului Na ț ional de Teatru de la Bucure ș ti, care se va desf ăș ura în perioada 18-27 octombrie 2019, Teatrul “Maria Filotti” va participa cu piesele TRUE WEST, de Sam Shepard, regia Vlad Cristache ș i BEFORE BREAKFAST de Eugene O'Neill, regia Andrei ș i...
Citeste mai multe...
* cea de a XIII-a edi ț ie a concursului se va desf ăș ura pe Esplanada Dun ă rii, în perioada 16-18 iulie 2019 * printre cei 30 de participan ț i la concursul de muzic ă popular ă , dintre care 25 din România, se afl ă ș i br ă ilencele Nicoleta Ghelase ș i Alexandra Georgiana Macoveiu Cea de a...
Citeste mai multe...
*la cea de a XXXV-a edi ț ie a concursului, br ă ileaca noastr ă a reu ș it s ă impresioneze publicul, dar ș i juriul, cântând o doin ă ș i o pies ă de joc, acompaniat ă de maestrul Nicolae Botgros ș i orchestra “L ă utarii” din Chi ș in ă u Brăileanca Nicoleta Ghelase a câștigat Premiul l la...
Citeste mai multe...
• filmul va fi proiectat vineri, 28 Iunie, de la orele 18.30 • un bilet costă 15 lei/persoană Lecţie de supravieţuire, “Arctic” reprezintă o abordare minimalistă a unei confruntări dintre om şi natură, păstrând, însă, toate ingredientele necesare acestui gen de filme: vreme ostilă, neşansă,...
Citeste mai multe...
• actorii Teatrului “Maria Filotti” din Brăila au urcat pe scena festivalului de la Constanţa marţi, 25 iunie 2019, de la ora 19.00. Teatrul “Maria Filotti” participă la Festivalul Internaţional de Teatru MITURILE CETĂŢII cu spectacolul TARTUFFE de Moliere, regia Alexandru Mâzgăreanu. Teatrul de...
Citeste mai multe...

Pagini