Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri administratie

* unul dintre angaja ț ii firmei ce se ocup ă de asfalt ă ri în municipiu a fost suprins de un locuitor din cartierul Radu Negru în timp ce repar ă inelul unei canaliz ă ri lipind cimentul cu mâna * primarul municipiului a oferit o reac ț ie pe acest subiect, sus ț inând c ă lucrarea nu va fi pl ă...
Citeste mai multe...
* fost ministru al Culturii în Guvernul tehnocrat Dacian Ciolo ș , senatorul USR Vlad Alexandrescu a vizitat, recent, Br ă ila * acesta s-a ar ă tat fascinat de patrimoniul cultural al ora ș ului nostru, de speciile de arbori seculari de aici, dar ș i îngrijorat de starea precar ă a unora dintre cl...
Citeste mai multe...
• deşi termenul limită era 1 iulie, Brăila, la fel ca multe oraşe din ţară, încă este în urmă în ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii optime pentru colectarea selectivă a deşeurilor • autorităţile şi firmele de salubritate trebuia să pună la dispoziţia cetăţenilor fluturaşi informativi, pubele...
Citeste mai multe...

Pagini