Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ANUNȚ – PRELUNGIRE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL GAL CÂMPIA BRĂILEI

ANUNȚ – PRELUNGIRE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL GAL CÂMPIA BRĂILEI

APEL SELECTIE Sm 19.2, MĂSURA M7/6B

-versiune simplificata-

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/6B – nr. 1/2018

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CAMPIA BRAILEI  anunță prelungirea  sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru

  • Masura 7/6B “Sustinerea serviciilor sociale”

Beneficiari eligibili: Autoritati publice locale, ONG-uri definite conform legislatiei, Furnizori de servicii sociale, Parteneriate formate din autoritati publice locale, ONG-uri, furnizori de servicii sociale.

Fonduri disponibile alocate acestui apel– 20.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –  20.000 euro

Data limită de primire a proiectelor: 13 DECEMBRIE 2019, ora 17.00

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Câmpia Brăilei, Sediu administrativ: Com. Unirea, str. Scolii nr. 32, Jud. Brăila, in perioada 30 NOIEMBRIE – 13 DECEMBRIE 2019, de luni pana vineri , în intervalul orar 14.00 – 17.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii: Masura 7/6B “Sustinerea serviciilor sociale”  sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Câmpia Brăilei , disponibile pe site-ul GAL-ului, www.galcampiabrailei.ro .

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0741 200940, e-mail: campiabrailei@gmail.com, www.galcampiabrailei.ro .

La sediul GAL Campia Brailei sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate.

 

 

Întocmit,                                            

Răzmerița Ionuț Cosmin                                     

Versiune PDF AICI
Categorie articol: 

Comentarii