Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De la începutul lunii octombrie 2020, ziarul “Obiectiv – Vocea Br ă ilei” a ini ț iat o nou ă rubric ă , “Vorbe din Duh”, menit ă s ă ne fac ă pentru o clip ă s ă ne oprim! S ă ne oprim, s ă ne lini ș tim ș i s ă reflect ă m la ce este Via ț a, ce este Adev ă rul, care este Calea. Am început astfel...
Citeste mai multe...
De Crăciun, Iubirea din Cer S-a născut pe Pământ, pentru a-l urca la Cer. Ne cere Hristos să ne răstignim, precum a făcut El, pentru a ne urca la Cer? O astfel de lecție a Iubirii nu ne-o cere Dumnezeu. Dar lecția Iubirii trebuie, încă o dată, înțeleasă. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al...
Citeste mai multe...
În partea aceea din noi în care este liniște orice s-ar întâmpla, ne putem încrede. Este ușor de găsit. Dă-ți liniște, și lasă acea parte să vină peste tine, cu o certitudine lină și fermă precum încremenirea timpului. În această certitudine liniștită, nimic nu se schimbă, totul curge așa cum...
Citeste mai multe...
Inocenţa nu este a noastră, de la noi putere, ci este o proprietate, pentru totdeauna dată, a Celui care ne-a făcut după Chipul Său Sfânt. Am primit-o sigur prin Chipul Lui. Este dată, egală şi totală, fiecărui om. Este de neşters din oricine, ca orice ţine de Dumnezeu. Orice amestec al minţii care...
Citeste mai multe...
Mintea ta poate face orice: ea nu poate să nu creadă în ceea ce vede. În mod egal, mintea este capabilă să vadă tot ceea ce crede. Ceea ce vezi este lumea minţii. Dacă vrei să vezi binele, frumosul şi lumina, le vei afla în acelaşi loc unde ai putea vedea nemulţumirea, răutatea şi urâtul. Lucrurile...
Citeste mai multe...
Oamenii îşi doresc totul dintr-o lume care nu le oferă, la sfârşit, nimic. Această lume trebuie văzută aşa cum este, apoi iertată pentru toate înşelările şi dezamăgirile ei, cu ceea ce pare că oferă, dar ia înapoi, cu ceea ce pare că nu trece, dar apoi dispare. Trebuie iertată cu ceea ce pare că te...
Citeste mai multe...
A-ţi dori inocenţă, astăzi, pare în ochii lumii nebunie. Lumea întreagă este pornită spre dominare şi luptă, spre doborârea celuilalt, pe care îl vede diferit, străin, vinovat. De aceea trebuie pedepsit, trebuie să sufere, trebuie adus la tăcere şi ascultare printr-o formă de atac. Politicienii se...
Citeste mai multe...
De miercuri, 7 octombrie 2020, ziarul “Obiectiv – Vocea Brăilei” a iniţiat o nouă rubrică, “Vorbe din Duh”, menită să ne facă pentru o clipă să ne oprim! Să ne oprim, să ne liniştim şi să reflectăm la ce este Viaţa, ce este Adevărul, care este Calea. Am început astfel o Călătorie spre altceva, spre...
Citeste mai multe...
De miercuri, 7 octombrie 2020, ziarul “Obiectiv – Vocea Brăilei” a iniţiat o nouă rubrică, “Vorbe din Duh”, menită să ne facă pentru o clipă să ne oprim! Să ne oprim, să ne liniştim şi să reflectăm la ce este Viaţa, ce este Adevărul, care este Calea. Am început astfel o Călătorie spre altceva, spre...
Citeste mai multe...
De miercuri, 7 octombrie 2020, ziarul “Obiectiv – Vocea Brăilei” a iniţiat o nouă rubrică, “Vorbe din Duh”, menită să ne facă pentru o clipă să ne oprim! Să ne oprim, să ne liniştim şi să reflectăm la ce este Viaţa, ce este Adevărul, care este Calea. Am început astfel o Călătorie spre altceva, spre...
Citeste mai multe...

Pagini