Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* asta a afirmat, ieri, pre ș edintele CJ Br ă ila Francisk Chiriac, cu precizarea c ă a ș teapt ă ca ministrul Ioan Dene ș s ă trimit ă exper ț i la Br ă ila pentru a vedea ce solu ț ie s-ar putea g ă si în leg ă tur ă cu faptul c ă nivelul Lacului S ă rat a sc ă zut foarte mult * acesta sus ț ine...
Citeste mai multe...

Sfântul Mucenic Pangratie s-a născut în cetatea Antiohiei și a fost contemporan cu Sfinții Apostoli. A ajuns împreună cu părinții săi la Ierusalim, pentru a asculta cuvintele și pentru a vedea minunile Domnului Iisus Hristos. În Ierusalim, Sfântul Pangratie s-a făcut cunoscut Sfântului Apostol...
Citeste mai multe...

Pagini