Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* ideea apar ț ine Valeric ă i Zgârcitu, ini ț iatoarea proiectului, cu preg ă tire profesional ă în psihopedagogie * la activit ăț ile de var ă organizate de “ArioDante” sunt a ș tepta ț i copiii cu vârste cuprinse între 3 ș i 10 ani * se pune accent pe dezvoltarea intelectual ă ș i emo ț ional ă...
Citeste mai multe...

Sfântul Andrei Criteanul (din Creta) s-a născut în cetatea Damascului, în jurul anului 660 d.H. Din istorisirea vieții sale, aflăm că micuțul Andrei nu a vorbit până la vârsta de 7 ani când, într-o duminică, după ce a primit Sfânta Împărtășanie, a început să vorbească normal și cât se poate de...
Citeste mai multe...

Pagini