Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Paştile sunt în Ortodoxie “sărbătoarea sărbătorilor”. Dacă sărbătoarea este o ţâşnire de viaţă dumnezeiască în creaţie şi ca atare o ţâşnire de lumină mai presus de fire, Paştile sunt ţâşnirea deplină a vieţii dumnezeieşti în existenţa noastră creştină. Natura noastră omenească nu mai e...
Citeste mai multe...