Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bucureşti, 10 martie 2019 – Congresul Extraordinar al PSD Dând expresie celor mai alese sentimente de înaltă stimă şi preţuire, de neţărmurită dragoste şi profundă recunoştinţă, în deplin consens cu voinţa unanimă a întregului partid şi popor, Comitetul Executiv al PSD a hotărât să fie supusă...
Citeste mai multe...

Pagini