Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* podiumul etapei jude ț ene a fost completat de echipele ș colilor din Galbenu ș i “F ă nu ș Neagu” Ediția 2018 a etapei județene a Cupei Tymbark, la care au participat 16 formații U12 de la tot atâtea unități școlare din municipiu și județ, a fost câștigată de echipa școlii Vlaicu Vodă. După faza...
Citeste mai multe...

* la limba român ă , procentul elevilor br ă ileni care au ob ț inut note peste 5 este de peste 71% * la proba de matematic ă , nici m ă car jum ă tate dintre candida ț ii prezen ț i la testare nu au reu ș it s ă ob ț in ă nota 5 Emoțiile elevilor de clasa a VIII-a au luat sfârșit! Ieri, în...
Citeste mai multe...

* schimbarea a fost decis ă de guvernul D ă ncil ă * pentru ca Rada Sterea s ă fie subprefect cu acte-n regul ă , hot ă rârea de guvern trebuie publicat ă în Monitorul Oficial, lucru care nu se întâmplase pân ă vineri, la ora închiderii edi ț iei cotidianului nostru * Rada Sterea este ș ef serviciu...
Citeste mai multe...

Sfântul Alexie a fost fiul dregătorului Eufimian de la Roma. Cu cât înainta în viață, spun cronicile, cu atât creștea în Alexie dorința vieții veșnice, iar desfătările pământești i se păreau lucruri de nimic. După obiceiul vremii, Eufimian l-a însurat pe Alexie cu o fecioară de neam bun, dar...
Citeste mai multe...

Pagini