Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

April 19th, 2019

Știam că în Galați e foame mare de când județul vecin și prieten este călărit de antipaticul Dan Nica (ăla care a furat 1000 de hectare din pământul Brăilei), dar nu mi-am imaginat că gălățenii sunt atât de hămesiți. Doi flămânzi din Galați au băgat benzină de ultimii lor bani și s-au târâit pe Dig...
Citeste mai multe...

Sfântul Cuvios Ioan, pe care-l prăznuim astăzi, a fost monah în Lavra Veche a Sfântului Hariton cel Mare din Palestina, numită și “Pe ș terile cele Vechi” . În acel loc binecuvântat, Cuviosul Ioan s-a dăruit pe deplin tuturor nevoințelor monahicești, petrecând timpul în rugăciune și priveghere și...
Citeste mai multe...

* aproape 100 de copii cu vârste între 9 ș i 14 ani au vizitat instan ț a br ă ilean ă ș i au avut ocazia de a sta de vorb ă cu pre ș edintele Judec ă toriei ș i de a ob ț ine r ă spuns la curiozit ăț ile specifice vârstei lor Aproximativ 100 de elevi de la mai multe școli din municipiu au trecut...
Citeste mai multe...

Pagini