Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

December 4th, 2020

* miercuri, poli ț i ș tii au continuat ac ț iunile de control în scopul prevenirii r ă spândirii Covid - 19 * 21 de persoane nu au respectat interdic ț iile privind circula ț ia pe timp de noapte, iar 15 persoane nu purtau masca în mijloacele de transport în comun Brăilenii care au ieșit din casă...
Citeste mai multe...

* în urma unei neconcordan ț e, pe care ne-o asum ă m, numerele de telefon publicate de cotidianul nostru au fost gre ș ite * Spitalul Jude ț ean ne-a transmis numerele de telefon corecte la care pute ț i ob ț ine informa ț ii, pe fiecare corp Covid-19 în parte * totodat ă , unitatea spitaliceasc ă...
Citeste mai multe...

Pagini